Loading

2+ Yaş Grubu

Bu yaş grubu için öncelikle sevgi ve güven temelli bir ortam ve program sunulur. Annelerinden ayrılıp ilk kez bir başka gruba da ait olabilme deneyimleri burada başlar. Gelişiminin çok hızlı olduğu bu dönemde, çocukların öğrenme kapasiteleri, hayata ve sosyal yapıya ilişkin gözlem ve becerilerin gelişmesi için olanaklar sağlar. Bu yaş grubunda dil gelişimi iletişim becerileri bu yaş grubunda çok hızlı artar. Çocuklar bu yaş grubu için özel hazırlanmış bir eğitim programını takip ederler. Sosyal ortamda var olma, özgüven oluşması ve gelişmesi, tuvalet eğitimine geçme, ana dilin gelişmesi gibi temel konular bu programın içeriklerindendir.