Loading

Aile Katılımı ve İletişimi

Eğitim Öğretim dönemi başında veliler ile tanışma toplantısı düzenlenerek okul işleyişimiz hakkında genel bilgiler anlatılır.Her dönem yapılan bireysel veli görüşmelerinde  çocuğun gelişimi hakkında yapılan çalışmalar ve gözlemler paylaşılır. Veli görüşmelerinde okul psikoloğumuz çocukların gelişimi ile ilgili yapmış olduğu rehberlik çalışmalarını anne-babalara aktarır.Bir ay boyunca uygulanan program, bir sonraki ay ele alınacak temalar, çocuklarımızın öğrenme sürecini desteklemek için ailelerimize önerilen ufak ipuçları ve gezi takvimi, bülten haline getirilerek velilere sunulur. Ayrıca her sınıf öğretmeni kendi sınıfında o hafta yapılan aktiviteleri, “Eğitim etkinliklerini bu hafta neler yaptık?” adı altında velilerimize gönderilir. Bunların yanında velilerimiz, seçecekleri veya meslekleri ile ilgili bir konuda, çocuklarımıza aktivite yapmak üzere okulumuza davet edilir.Eğitim-öğretim yaşantısının ilk basamağına adım atan anaokulu ve ana sınıfı öğrencilerimizin, bu başlangıçta ve devam edecek olan süreçte en uygun donanıma sahip olmalarını sağlayabilmek amacıyla Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü tarafından aşağıdaki çalışmalar planlı ve sistemli olarak yürütülmektedir.
 
  • Öğrencilerimizin kişilik ve gelişim özellikleri dikkate alınarak, okul yaşantısına uyum süreçlerinin kolay ve keyifli bir şekilde gerçekleşmesi için yapılandırılan oryantasyon çalışmaları,
  • Öğrencilerimizin görsel algı, dikkat, kavram bilgisi, öğrenme performansı gibi temel becerilerini belirlemek ve geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen tarama ve izleme çalışmaları,
  • Öğrencilerimizin ilkokula bilişsel, duygusal ve sosyal yönden hazır olabilmeleri amacıyla yapılan gözlemler sınıf ve okul olgunluğu çalışmaları,
  • Bireysel olarak tanıma ve psikolojik danışmanlık çalışmaları gerçekleştirilir.