Loading

Eğitim Programı Etkinliklerimiz

FEN- MATEMATİK PROGRAMIMIZ
Anaokulunda uygulanmakta olan fen-matematik eğitimi ile öğrencilerin fen ve matematiğin dünyayı kavramanın yollarından biri olduğunu fark etmeleri, ilgili kavramları öğrenmeleri, temel beceri tutumlarını kazanmaları ve bir sonraki eğitim basamağı olan ilköğretime hazırlanmaları amaçlanmaktadır. Anaokulumuzda “Fen-Matematik” çalışmaları, California Üniversite tarafından farklı tekniklerle öğretme amacıyla geliştirilmiş GEMS (Great Explorations in Maths and science) programı uygulamaları ile desteklenmektedir.
 
GÖZLEM-KEŞİF ETKİNLİKLERİ
Okul öncesi dönemde çocuklara araştırabilecekleri, neden-sonuç ilişkisini görebilecekleri ve tahminlerde bulunabilecekleri bir eğitim ortamı hazırlamak oldukça önemlidir. Bu nedenle  çocukların gelişimlerine uygun gözlem-keşif etkinlikleri planlanarak, onların çevreleri hakkındaki bilgiyi yaparak-yaşayarak öğrenmeleri sağlanmaktadır.
 
DRAMA
Eğitici drama çalışmaları ile öğrencilerimiz, bedenlerini kullanarak; ifade edici dil, görsel algı, yaratıcılık, kendilik algısı, problem çözme becerileri ve hayal güçlerini öğrenme deneyimlerine taşırlar. Bilişsel gelişimin yanı sıra;  temelde sosyo-duygusal gelişimi destekleyen en önemli etkinliklerimizden olan drama çalışmaları, yapılandırılmamış materyallerle, öğrencinin tamamen aktif ve etkin olarak katıldığı, atölye nitelikli uygulamalarla gerçekleştirilmektedir.
 
ANA DİL ( TÜRKÇE) ETKİNLİKLERİ
Öğrencilerin duygu, düşünce, istek vb. paylaşımlarını birbirlerine aktarabilmelerine, iletişim kurmalarına, çevresindeki olayları sorgulayarak karar vermelerine, sosyal ve çağdaş birey olabilmelerine dil gelişimi önemli katkı sağlamaktadır.Bu nedenle dinleme, konuşma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu ile ilgili temel becerileri kazanmaları gerekmektedir. Dil gelişim sürecinde, bu öğrenme alanları birbirini etkilemekte ve tamamlamaktadır. Anaokulumuzda Türkçe dil çalışmaları aktif öğrenmenin gerçekleştiği bir sınıf ortamında yapılır. Sınıf ortamı öğrencilerin ilgilerini artıracak şekilde düzenlenmiştir.Türkçe dil bilgisi kurallarına uygun konuşabilmelerine; görsel materyalleri okuma ve yazma ile ilgili yapılan dil etkinlikleri ile öğrencilerimizin düşünme ve iletişim aracımız olan dili etkin kullanmalarını sağlayarak onların gelişim alanlarına katkıda bulunabilmek temel amacımızdır.
 
OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Okulumuzda her yaş grubunun özelliklerine göre hazırlanan bu etkinliklerde, yönergeleri dinleme ve anlayabilme, el-göz koordinasyonu kurabilme, kalemi doğru tutma, mekan-yön tayin edebilme, şekiller arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları ayırt edebilme, sözlü ifadeyi geliştirebilme, yeni kelimeler öğrenebilme, dikkat süresini artırabilme, dikkat yoğunluğunu geliştirme hedeflenir. Okul öncesinin ilk yıllarından itibaren tekrarlar ve bir üst basamağa geçmeye yönelik hazırlanan çalışmalar okuma yazmaya temel oluşturur.Hazırlık sınıfımızda ise bu temel çalışmalara ek olarak ses eğitimine başlanır. Sesleri tanıma,  kelimenin içinde sesleri ayırt edebilme, sesi okuyup birleştirme aşamaları programa alınır.
 
GEZİLER
Geziler, öğrenilen bilgiyi somut hale dönüştürmeye ve bilgiye eğlenceli bir yolla ulaşmaya olanak tanır. Okul öncesi dönemde aile dışındaki bireylerle sosyal bir etkinliğe katılmak çocukların özgüven gelişimine katkıda bulunur. Okulumuzda geziler eğitim programımızın bir parçasıdır.Her ay, yaş ve eğitim grubuna göre okul dışı gezilerimiz olmaktadır. Gezilere okul servislerimiz ile gidilmektedir. Gezilerden önce aileler, gidilecek yer ve yapılacak aktivite ile ilgili bilgilendirilirler ve onayları alınır. Yıl içerisinde yaş gruplarına göre değişiklik gösteren gezilerimiz arasında Rahmi Koç Sanayi Müzesi, İstanbul Kelebek Çiftliği, Miniatürk, Modern Sanatlar Müzesi gezilerini örnek olarak gösterebiliriz.