Loading

Gelişim Gözlem Raporları ve Portfolyo

Yılda üç defa çocuğun genel gelişim özelliklerini değerlendirdiğimiz Portage Genel Gelişim Özellikleri raporu velilere gönderilir. Bu raporlar da çocukların yapamadığı gelişim maddeleri üzerinden yıl boyunca bireysel destek verilerek geliştirilmesi esastır.Portfolyo değerlendirmesi, çocuğun eğitsel ve yaratıcı okul çalışmalarını, öğrenme biçimlerinin, bilgilerinin, bilgilerini kullanma durumunun ve becerilerinin süreç içinde nasıl aşamalar kaydettiğini gösteren en etkili değerlendirme yöntemlerinden biridir.Okulumuzda, İngilizce ve Türkçe olarak yapılan portfolyo sunumları yıl sonuna doğru yapılır. Anne, babalar bu toplantıya katılarak çocuklarını nasıl desteklediklerini ona somut bir biçimde göstermiş olurlar. Çocuklarının nasıl geliştiğini ve nelere ilgi duyduğunu görürler ve keşfederler. Çocuklarının yaptıklarını beğenerek ve olumlu düşünce ve yorumlarını belirterek gelişimine katkı yaparlar.