Loading

Hakkımızda

ÖZEL ÇEKMEKÖY NEŞELİ ANAOKULU HAKKINDA…

Modern ve özgün bir eğitim ortamı sunan Neşeli Anaokulu; sevgi, güvene dayalı bir eğitim anlayışıyla yola çıkmıştır.  Kurucuları liderliğinde enerjisini ve gücünü eğitim sektöründe geçen uzun yıllar boyunca elde edilen deneyim ve bilgi birikiminden almaktadırlar.

2017 yılında açılmış olan okulumuz Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı, 2-6 yaş grubu öğrencilere okul öncesi anaokulu programı olarak faaliyet göstermektedir. Okulumuz; fiziksel şartları, öğretmen kadrosu, psikolojik danışmanlık hizmetleri ve uygulanan eğitim programları ile çocuklar için oluşturduğumuz güvenli, keyifli ve çok yönlü bir gelişim alanıdır.

 Eğitime bakış açımız; öğrencilerimizin eğitimsel ve gelişimsel tüm ihtiyaçları adına keyifli, verimli ve güvenli ortamları yaratarak, öğrencilerimizin her alanda aktif olabildikleri ve en önemlisi mutlu olarak ilerleyebilecekleri bir okul öncesi deneyim süreci yaşamalarını desteklemektir.

 Türkiye’nin yarınlarına, çocuklarımıza yatırım yapma misyonuyla var olan Özel Neşeli Anaokulumuz çatısı altında sizleri buluşmaya davet ediyoruz.

İnanıyoruz ki; insanoğlu yedisinde ne ise yetmişinde o’dur. Bu gerçekten yola çıkarak erken çocukluk döneminin bir bireyin varoluşu üzerindeki önemini biliyoruz. Öğrencilerimizin kişisel, bilişsel, davranışsal ve bedensel gelişimlerinin temel oluşturduğu okul öncesi eğitiminde siz değerli velilerimiz ve öğrencilerimizle yarınlarımıza katkıda bulunuyoruz.

Erken çocukluk döneminde, çocuklarımıza sunulan zengin öğrenme ortamları ve olumlu çevre şartları; onların zihinsel, fiziksel, duygusal, sosyal ve dil gelişimleri açısından gelişimsel değişim yaratmada oldukça önemli rol oynar.

Özel Neşeli Anaokulu çocuklar için oluşturulan güvenli, keyifli ve çok yönlü bir gelişim ve eğitim alanıdır.

“Her çocuk yeteneklidir ve özeldir; her birinin yeteneği bir diğerininkinden farklıdır”.

Öğrencilerimizin gelişim dönemi özellikleri temel alınarak oluşturulmuş eğitim ve gelişim programımızda çocuklarımızın tüm gelişim alanları desteklenip mevcut potansiyellerini en üst seviyede gerçekleştirmeleri için onlara Neşeli bir yaşam ve eğitim alanı sağlanıyoruz.