Loading

İngilizce

Araştırmalar sonucunda okul öncesinde İngilizce Eğitiminde edinilen bilginin daha kalıcı olduğu, merak ve öğrenme güdüsünün fazla oluşu, bu yaşta hata yapma korkusunun olmaması, ileride farklı dilleri öğrenebildiği, gırtlak yapısının müsait olması, beyin gelişiminin uygun olması, bu dönemin farklı bir dile ve kültüre yönelik farkındalık oluşturmada önemli olduğu, yabancı dili sevdirmede ve yabancı dilde temel oluşturmada erken yaşta yabancı dil eğitiminin verilmesinin gerekli olmasının bu dönemde ingilizce eğitimin verilmesinin uygun olduğu sonucunu göstermektedir.
 
Anaokulumuzda çocuklarımız, erken yaşta İngilizce eğitimi ile kültürler arası farklılıkları ve benzerlikleri deneyimlemektedir. Değişik kültürlere saygı ve ilgi duyma özelliklerini kazanmakta, karşılaştırmalar yaparak kendi kültürel özelliklerini daha iyi tanımaktadır. Tüm yaş seviyelerinde Native Speaker eşliğinde yarım gün İngilizce eğitimi yürütülmektedir. Uluslararası İngilizce öğretmenlerimiz ortak planlama yaparak, programın felsefesi doğrultusunda etkinlikler oluşturmaktadır. Uluslararası, anadili İngilizce olan öğretmenlerimiz tam zamanlı okulumuzda bulunup, öğrencilerimizin İngilizceyi doğal yaşamlarının bir parçası olarak görmesi amacıyla ders saatleri haricinde gezilerde, yemek saatlerinde, serbest oyun ve bahçe zamanlarında da öğrencilerimizle birlikte olurlar.